Som sportskytt eller jägare är du troligen medveten om att det krävs mycket träning för att skjuta bra. De bästa skyttarna övar oerhört mycket. Att öva skytte är tidskrävande, du måste ta dig till en skjutbana och när du är på banan måste du promenera en hel del, framförallt om du är gevärsskytt.

Skytte på jaktskytte bana

Det finns allt färre jaktskyttebanor i Sverige. Detta betyder att de flesta jägare måste köra långa sträckor för att kunna öva. Övar du jaktskytte sker skyttet på långa håll. På banan skjuter du kanske fem skott, därefter måste du gå fram till tavlan och markera. Detta är tidskrävande och innebär att du inte hinner skjuta så många serier per session.

Sportskytte på bana

Är du pistolskytt hinner du troligen skjuta fler serier under ett pass än en jaktskytt men du behöver antagligen att köra längre för att hitta en bana. Bor du inte nära en pistolskyttebana kommer du troligen inte att hinna öva tillräckligt för att bli en bra skytt. Det finns dock lösningar på detta problem.

Öva med luftvapen

Om du istället övar skytte med luftvapen behöver du inte lägga tid på att ta dig till en skjutbana, du kan istället ha en egen skjutbana hemma i trädgården. Skytte med luftvapen sker i regel på 10 meter. För en jaktskytt låter detta avstånd kanske löjligt men måltavlorna är så små att 10 meter kan motsvara trehundrameters skytte på stora mål.

Utrustning för att öva med luftvapen

Skall du öva skytte med luftvapen bör du välja ett vapen av ungefär samma storlek och vikt som ditt jakt- eller tävlingsvapen. Du bör också välja ett riktmedel som liknar det du har på ditt ordinarie vapen. Förutom ett lämpligt luftgevär eller en lämplig luftpistol behöver du också olika måltavlor.

Måltavlor

Om du skall öva sportskytte med luftgevär eller luftpistol är det vanliga måltavlor av papper som är vanligast. Skyttet sker på 10 meter så det tar inte lång tid att gå fram till tavlan och markera. Vill du ytterligare snabba på processen kan du skaffa måltavlor där målet faller vid träff och där du sedan reser upp dem med ett knapptryck. Övar du med luftvapen hemma i trädgården kommer du att kunna skjuta mycket mer än på en skjutbana och ditt skytte kommer att förbättras.

Jaktskyttemål

Vill du öva jaktskytte med luftgevär finns det en uppsjö av bra måltavlor att välja bland. De vanligaste måltavlorna är papperstavlor med profiler av vilt men det finns också roligare måltavlor. Fallande måltavlor i form av vilt som du reser med ett knapptryck är populära bland luftgevärsskyttar. Vill du öva skytte på löpande mål finns det också sådana för luftvapen.

Ekonomi

Du kommer inte bara att kunna öva mer och bli en bättre skytt, övar du med luftvapen kommer du också att spara pengar. Att köra bil till och från skjutbanan flera gånger i veckan kostar pengar. Övar du istället hemma i trädgården slipper du denna kostnad. Den största besparingen är dock ammunitionen. Ammunition till luftvapen kostar en bråkdel av vad ammunitionen kostar till en älgstudsare. Måltavlorna för luftgevär och luftpistol är också billiga.

Andra fördelar

Luftvapen är tysta, jämfört med vanliga gevär och pistoler är de i princip ljudlösa. Detta sparar dina öron, vilka tar stryk av skytte även om du använder hörselskydd. Är ditt ordinarie vapen en magnum revolver eller en grovkalibrig studsare kommer du säkert också att uppskatta att luftvapen saknar rekyl.

Skytte med luftvapen

Luftvapen kan vara ett komplement till att öva med din tävlingspistol eller din älgstudsare. Med ett luftvapen kan du nöta in skyttet genom att skjuta tusentals skott. Det ersätter dock inte skyttet med ditt ordinarie vapen så du behöver också öva på skjutbanan, men inte lika ofta.…

Read More

Namnet kommer sig av gammal tradition i Sverige. Och det hörs faktiskt att titeln är tagen ur det latinska språket. I Sverige är det länsstyrelsen som utser förordnanden och definitionen betyder ungefär offentlig sekreterare eller offentlig notarie. Främst består en notaries arbete av att hjälpa allmänheten med kontroll och intygande av diverse uppgifter. Detta för att bekräfta att de stämmer.

I Sverige ska det finnas minst en notarie i var län och förordnandet kan vara tidsbegränsat eller inte. Så för om exempel du behöver en notarius publicus Linköping finns det tillgängligt för dig.

Vad kan en notarius publicus hjälpa dig med?

  1. Utfärda apostille
  2. Agera som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs
  3. Agera som vittne när förseglingar görs eller bryts
  4. Kontrollera lotteridragningar
  5. Lämna uppgifter för iakttagelser efter undersökning eller kontroll
  6. Lämna förklaringar om rättsliga och ekonomiska förhållanden av betydelse till tredje part
  7. Intyga att en person är behörig att vidta vissa åtgärder, har en viss position eller kompetens att företräda en annan. Kanske behöver du rådgivning av familjerätt linköping?

I många andra länder används en notarie till mycket mer än bara detta. För exempel om du ska köpa hus, skriva en fullmakt eller skriva ett testamente. Men en notarius publicus kan hjälpa dig att signera avtal och dokument i ett annat land. Även fast du befinner dig i Sverige.

Detta kan vara väldigt smidigt om du väljer att för exempel köpa ett hus i ett annat land. Kanske ett sommarställe i Spanien eller Portugal? Eftersom du då kan använda dig av en notarius publicus i Sverige istället för att faktiskt behöva besöka landet bara för att signera viktiga dokument. I slutändan kanske du gärna vill åka på resan. Men det är inte alltid möjligt att få ledigt från arbete och inte heller alltid möjligt att få tag på flygbiljetter till ett bra pris. I dessa fall är en notarius publicus eller advokat norrköping  i Sverige ett smidigt alternativ.…

Read More