När behöver du en notarius publicus?

Namnet kommer sig av gammal tradition i Sverige. Och det hörs faktiskt att titeln är tagen ur det latinska språket. I Sverige är det länsstyrelsen som utser förordnanden och definitionen betyder ungefär offentlig sekreterare eller offentlig notarie. Främst består en notaries arbete av att hjälpa allmänheten med kontroll och intygande av diverse uppgifter. Detta för att bekräfta att de stämmer.

I Sverige ska det finnas minst en notarie i var län och förordnandet kan vara tidsbegränsat eller inte. Så för om exempel du behöver en notarius publicus Linköping finns det tillgängligt för dig.

Vad kan en notarius publicus hjälpa dig med?

  1. Utfärda apostille
  2. Agera som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs
  3. Agera som vittne när förseglingar görs eller bryts
  4. Kontrollera lotteridragningar
  5. Lämna uppgifter för iakttagelser efter undersökning eller kontroll
  6. Lämna förklaringar om rättsliga och ekonomiska förhållanden av betydelse till tredje part
  7. Intyga att en person är behörig att vidta vissa åtgärder, har en viss position eller kompetens att företräda en annan. Kanske behöver du rådgivning av familjerätt linköping?

I många andra länder används en notarie till mycket mer än bara detta. För exempel om du ska köpa hus, skriva en fullmakt eller skriva ett testamente. Men en notarius publicus kan hjälpa dig att signera avtal och dokument i ett annat land. Även fast du befinner dig i Sverige.

Detta kan vara väldigt smidigt om du väljer att för exempel köpa ett hus i ett annat land. Kanske ett sommarställe i Spanien eller Portugal? Eftersom du då kan använda dig av en notarius publicus i Sverige istället för att faktiskt behöva besöka landet bara för att signera viktiga dokument. I slutändan kanske du gärna vill åka på resan. Men det är inte alltid möjligt att få ledigt från arbete och inte heller alltid möjligt att få tag på flygbiljetter till ett bra pris. I dessa fall är en notarius publicus eller advokat norrköping  i Sverige ett smidigt alternativ.

Related Posts