Vikten av kommunikation på arbetsplatsen

Kommunikation är en livsviktig färdighet på dagens arbetsplats, särskilt när mer och mer arbete sker hemmifrån och vi inte alltid kan ses ansikte mot ansikte. Förmågan att förmedla information och idéer tydligt, koncist och övertygande är avgörande för framgång. Fem nyckelområden för kommunikationsförmåga är: lyssna, tala, läsa, skriva och presentera! Ring också gärna varandra när det går, det är oftast lättare att förklara direkt än att skriva massor som kan missförstås. Samtidigt är skrivna instruktioner bättre för långtidsprojekt och att kunna återvända till, när det behövs.

Utmaningarna med kommunikation på arbetsplatsen

Kommunikation är den viktigaste färdigheten på arbetsplatsen. Det är en superviktig del av alla företags framgångar. Men det kan också vara en av de mest utmanande aspekterna att navigera på ett smart och empatiskt sätt. Kommunikationsproblem är ganska vanliga på många arbetsplatser och de kan leda till ett antal problem, från lågt engagemang hos de anställda till minskad produktivitet och till och med renartade konflikter. Men det finns taktiker du kan ta till, innan du börjar jaga personalen med jakt- och skytteprodukter.

Topptips för bättre kommunikation på jobbet

Kommunikation är ryggraden i varje framgångsrik organisation. Kommunikationsförmågan är inte bara begränsad till verbala och skriftliga färdigheter, utan också i hur vi lyssnar, läser och tolkar den andres ord. Det räcker inte att bara kunna kommunicera bra. Vi måste göra det på ett sätt som är produktivt för båda parter. Det är som när du sysslar med fasadmålning Stockholm – alla måste samarbeta och inte jobba för snabbt eller för långsamt, och titta på varandras jobb. Annars krockar det och helheten skiter sig, på ren svenska.

Vilket är det bästa verktyget för att chatta med mina kollegor?

Många människor använder videokonferensprogram i dessa dagar för att chatta med sina kollegor. Det är ett bra sätt att hålla kontakten och träffa människor från hela världen. Det finns många olika videokonferenstjänster tillgängliga på marknaden och det kan vara svårt att avgöra vilken som är bäst för dig. Det viktigaste att tänka på när du väljer en videokonferenstjänst är vad dina behov är. Vissa företag behöver en billigare lösning som inte kräver mycket bandbredd och vissa vill ha något dyrare som har fler funktioner och erbjuder bättre kvalitet på ljud och video. Vi använder oss mest av Slack och Google Meet, men det finns också verktyg som Discord eller Microsoft Teams. Om ni använder något riktigt gammalt och ruttet som ICQ eller Facebook så byt upp er – det kommer kännas som en riktig kontorsstädning Stockholm!